fbpx


W ramach współpracy proponujemy działania zmierzające do optymalizacji procesów zakupowychOferta firmy consultingowej Profitia

Strategia

Tworzymy strategie zakupowe wpisujące się w cele całego przedsiębiorstwa.

Narzędzia

Oceniamy możliwość uzyskania oszczędności w poszczególnych kategoriach zakupowych.

Procesy

Dokonujemy analizy procesów zakupowych.

Organizacja

Badamy istniejącą organizację zakupową oraz pomagamy w jej usprawnieniu.

Oszczędności

Oceniamy możliwość zastosowania bardziej efektywnych narzędzi zakupowych.

Od 10 lat wprowadzamy na polski rynek najlepsze praktyki zakupowe

Oferta

 • Strategia
 • Narzędzia
 • Procesy
 • Organizacja
 • Oszczędności

Jako że wywodzimy się z doradztwa strategicznego, posiadamy głęboką wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu strategii korporacyjnych, szczególnie w obszarze zakupów.

Oferujemy ustrukturyzowane podejście, przekładając cele firmy (np. poziom EBIT, pozycja na rynku) na wytyczne dotyczące procesu, organizacji oraz sourcingu.

Możemy również zapewnić ukierunkowane wsparcie w poszczególnych obszarach strategicznych poprzez:

 • Rozwój systemu zakupów KPI (cele w zależności od roli w organizacji, systemu motywacyjnego, zautomatyzowanych narzędzi śledzenia KPI)
 • Transformację zakupów

 

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Ocena obecnej strategii zakupowej
 • Ocena strategii korporacyjnej pod kątem celów strategicznych i wyzwań do realizacji dla obszaru Zakupów
 • Dekompozycja celów strategicznych przedsiębiorstwa (np. docelowy poziom EBIT, ROE, ROCE) i przełożenie na obszar / cele dla Zakupów
 • Budowa systemu kluczowych mierników efektywności (KPI) dla obszaru Zakupów, wypracowanie wartości docelowych i ścieżki dojścia
 • Wdrożenie systemu KPI w organizacji (warsztaty z tematyki zarządzania przez cele, budowa narzędzia informatycznego do śledzenia osiąganych wartości dla poszczególnych mierników, budowa systemu do raportowania i zarządzania miernikami dla kadry menedżerskiej
 • Budowa strategii zakupowej dla koncernów / holdingów zdecydowanych na wdrożenie zakupów centralnych
 • Szczegółowa strategia zakupowa na poziomie kategorii w ramach centralizacji zakupów – możliwość rozszerzenia o szacunek oszczędności, proponowane zmiany organizacyjne, procesowe i narzędziowe

 

Dwuetapowe podejście usprawniające wykorzystanie narzędzi i metod:

 • Ocena możliwości stopnia wykorzystania aktualnych narzędzi w procesie osiągania oszczędności
 • Szybka poprawa możliwości wykorzystania stosowanych narzędzi.

 

Posiadamy stosowne doświadczenie w zakresie analizy systemów zakupów w odniesieniu do ich atrakcyjności i efektywności.

Dysponujemy najlepszymi i gotowymi do użycia przykładami narzędzi i metod, takich jak drzewa zakupowe, RFI/RFP, analizy wydatków zakupowych i wiele innych.

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Wykorzystanie narzędzi e-procurement- eRFX oraz aukcji elektronicznych
 • Wykorzystanie Ms Excel w zakupach
 • Skuteczne prezentacje zakupowe
 • Opracowanie draftów/ formatów zapytania o informacje/ ofertowego/ o cenę
 • Wymagania dotyczące systemu IT wspierającego zakupy
 • Budowa oraz wdrożenie bazy dostawców
 • Ankieta satysfakcji dostawców
 • Analityczne wsparcie negocjacji
 • Audyt potencjalnych/ aktualnych dostawców

 

Oferujemy jako analizę stanu wyjściowego 2-etapową ocenę stosowanych narzędzi zakupowych:

 • Mapowanie kluczowych działań zakupowych – wskazanie kroków oraz uczestników
 • Wskazanie nieefektywności dla których proponowane są odpowiednie rozwiązania.

 

Pomiar czasu trwania kluczowych etapów procesu zakupów; utworzenie wewnętrznego benchmarku w celu pokazania obszarów i jednostek działających poniżej rynkowych standardów.

Procesy docelowe – wsparcie w koncepcji i wdrażaniu (również wcześniej nie istniejących) oraz kształtowanie organizacji zakupowych poprzez nowe procesy oraz procedury).

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Mapowanie procesów
 • Definicja docelowych procesów
 • Przygotowanie + wdrożenie aktualizacji/ nowej procedury zakupowej
 • Zapewnienie udziału zakupów w procesie budżetowania
 • Definicja + wdrożenie zakupowych procesów kontrolingowych
 • Pomiar kroków procesów zakupowych – definicja i wdrożenie wskaźników
 • Pomiar obciążenia kupców – ilość postępowań/ zapotrzebowań

 

W ramach wsparcia w tym obszarze najczęściej na początku badamy zastaną organizację zakupową wskazując główne przyczyny nieefektywności w oparciu o koncepcję Kupca Wiodącego/ menedżerów kategorii zakupowej.

Możemy wesprzeć Klienta w trudnym okresie przekształceń w organizacji przyjmując odpowiedzialność za działania operacyjne w ramach Czasowego Zarządzania Zakupami (Interim Management).

Szeroki zakres szkoleń i coachingu we wszystkich obszarach zakupowych.

Organizacja szytych na miarę programów szkoleniowych - Akademii Zakupowych CIPS 

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Ocena organizacji zakupowej
 • Identyfikacja jednostek zakupowych zaangażowanych w/ realizujących proces zakupowy
 • Ocena potencjału pracowników jednostki zakupowej
 • Definicja ścieżki kariery + wymagań + planu rozwoju/ szkoleń
 • Podział organizacji na funkcje operacyjne/ transakcyjne, strategiczne
 • Definicja docelowej struktury zakupowej/ podział kategorii
 • Definicja poziomów hierarchii zakupowej – kupiec, analityk, kupiec wiodący, dyrektor itp.
 • Wdrożenie funkcji Kupca Wiodącego/ menadżera kategorii zakupowej – definicja warsztatu + wskazanie najlepszych praktyk
 • Organizacja szytego na miarę programu rozwoju kompetencji zakupowych

 

Najczęściej proponujemy dwuetapowe podejście:

 • Identyfikacja, pomiar i priorytetyzacja oszczędności
 • Trwałe wdrożenie zidentyfikowanych możliwości optymalizacji wydatków w kluczowych kategoriach
 • Posiadamy szeroką bazę benchmarków branżowych, przykładów referencyjnych oraz kluczowych czynników sukcesu projektów optymalizacji wydatków zakupowych.

  Naszą przewagę jest wiedza na temat różnych sektorów gospodarki pozwalająca szybko zidentyfikować i zrealizować potencjał oszczędności.

   

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Planowanie zakupów
 • Powiązanie celów firmy z zakupami – przełożenie na wynik, np. na zysk operacyjny (EBIT)
 • Kategoryzacja wydatków
 • Ocena potencjału oszczędności
 • Identyfikacja quick wins / kategorii do szybkiego wdrożenia
 • Wsparcie w sourcing wybranej kategorii
 • Wdrożenie programu sourcingowego (kilka kategorii poddawanych optymalizacji)
 • Przygotowanie negocjacji w wybranej kategorii
 • Udział w negocjacjach wybranej kategorii
 • Poszukiwanie alternatywnych dostawców
 • Optymalizacja zapisów umownych
 • Kalkulacja TCO
 • Definicja + wdrożenie SLAOpracowanie i wdrożenie alternatywnych strategii zakupowych – np. supplier fitness program/ supplier development strategy
 • Koncepcja i wdrożenie strategii Low Cost Country Sourcing
 • Organizacja + wdrożenie Grup Zakupowych
 • Centralizacja zakupów w Grupie Kapitałowej / wewnątrz organizacji

 

BVP bridge

Best Value Procurement

więcej 

 

purchase groups

Grupy zakupowe

więcej

efektywnosc energetyczna

Efektywność energetyczna

więcej

DDMRP

System DDMRP

więcej

Skontaktuj się z nami i otrzymaj formularz do oferty!

Formy współpracy

 • Projekty doradcze

  Najczęstsza, standardowa forma współpracy, którą oferujemy. Prowadzone przez nas projekty zawsze realizowane są przez łączony zespół złożony z pracowników PROFITII i Klientów, z określonym zakresem czasowym i przedmiotowym, i oczywiście kończą się wymiernymi efektami dla Klientów.
 • Interim management (zarządzanie tymczasowe)

  Jest to specyficzny rodzaj współpracy. W określonych przypadkach nasi konsultanci mogą w ramach zarządzania tymczasowego przejąć częściowo odpowiedzialność za działalność operacyjną obszaru zakupów u Klienta. Taki model stosują np. firmy przekształcające przy pomocy konsultantów zakupy w profesjonalną organizację opartą na koncepcji Kupca Wiodącego. Ważną cechą takiego modelu współpracy jest jego przejściowość – zwykle do momentu powołania osoby na stałe zajmującej dane stanowisko.
 • Szkolenia

  Oferujemy szeroką bazę szkoleń ze wszystkich zagadnień zakupowych. Współpraca w ramach szkoleń obejmuje na ogół kilka dni dedykowanych warsztatów dla kupców z najbardziej przydatnych dla nich grup tematycznych (np. analizy zakupowe, budowa portfela dostawców, negocjacje) ustalonych z kadrą zarządzającą.
 • Coaching

  Dedykowane wsparcie zwykle dla menedżerów obszaru zakupowego. Może przyjąć formę jednorazowego kilkugodzinnego spotkania bądź serii spotkań w celu przekazania wiedzy nt. metodyki zakupów, najlepszych praktyk rynkowych i konkretnych menedżerskich wyzwań.
 • 1

Elastyczność wynagrodzenia

 • Model wynagrodzenia

  Naszą ambicją jest oferowanie Klientom profesjonalnych usług doradczych, dzięki którym w wymierny sposób będą mogli usprawnić działanie obszaru zakupowego w firmie. Chcemy też być wynagradzani za konkretne osiągnięte z Klientami rezultaty i chętnie współpracujemy w oparciu o elastyczne formy wynagrodzenia, takie jak „premia za zadowolenie” czy „premia za wynik„
 • Wynagrodzenie stałe

  Ustalony budżet projektu w oparciu o stałą dzienną stawkę za konsultantaZastosowanie: Koncepcyjne projekty mające na celu zmianę strategii lub zmianę operacyjną
 • Stałe + „premia za zadowolenie” (satisfaction fee)

  Stała stawka plus premia za zadowolenie Klienta z dostarczenia wyników projektu Zastosowanie: Koncepcyjne projekty i wdrożenia zmian w organizacji, procesach, narzędziach i metodach Klienta
 • Stałe + „premia za wynik” (success fee)

  Premia za ryzyko Stałe wynagrodzenie plus % uzyskanych oszczędności
 • 1

Zaufali nam

 • logo ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 • logo TUI
 • logo Tauron
 • logo Szpital w Kościerzynie
 • logo PZU
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kontakt

  kontakt (@) profitia.pl
  + 48 22 350 90 91
  + 48 22 350 90 91
 Al. Niepodległości 58, Warszawa