Grupy Zakupowe

Uczestnictwo w grupach zakupowych pozwala wzmocnić pozycję negocjacyjną wobec dostawców i dzięki temu uzyskać korzystniejsze warunki współpracy.


W ramach rozwiązań optymalizacyjnych, PROFITIA proponuje uczestnictwo w grupie zakupowej BATNA, która pozwala minimalizować koszty zakupów w firmach dowolnej wielkości i branży. BATNA organizuje grupy poświęcone poszczególnym kategoriom produktów i usług: np. paliwo, dostawy materiałów biurowych.


W ramach współpracy:


  • Analizujemy wydatki w podziale na wyodrębnione kategorie zakupowe
  • Szacujemy korzyści możliwe do osiągnięcia dzięki przyłączeniu poszczególnej kategorii do grupy zakupowej
  • Poszukujemy dostawców oraz prowadzimy negocjacje w imieniu Klienta
  • Podpisywane są trzy umowy dwustronne pomiędzy Klientem, BATNA Group oraz dostawcą.