fbpx

Best Value Procurement

airport

Począwszy od czerwca 2016 r. elementem naszej oferty stała się implementacja metodyki Best Value Procurement (BVP) we współpracy z naszymi partnerami z Holandii: firmą Best Value Group. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje: przeprowadzanie szkoleń z metodyki BVP, organizowanie dedykowanych warsztatów dla konkretnych Klientów celem analizy potencjału i najlepszego sposobu wdrożenia oraz pełne wsparcie w wykonaniu projektów BVP.

Metodyka BVP jest nowym podejściem do realizacji procesów przetargowych i projektów. Dzięki jej zastosowaniu dostawcy mogą z większą swobodą kształtować swoją ofertę przy jednoczesnym zapewnieniu powiązania celów obu stron – zamawiającego i wykonawcy.  Jest to zatem transformacja z podejścia win-lose do podejścia win-win.  

 

 

Podstawowe zasady realizacji podejścia BVP:

 1. Eliminacja wszelkich niepotrzebnych szczegółów np. oferta ma mieć maksymalnie 8 stron (bez względu na kategorię zakupową) i prezentować: doświadczenie, analizę ryzyka danego przedsięwzięcia, wartość dodaną i koszty.
 2. Stosowanie mierzalnego pomiaru jakości i doświadczenia dostawców - kluczowe dla przekonania o swojej jakości na etapie składania oferty a następnie monitorowania wykonania projektu są tzw. „metrics” (rodzaj KPIów)
 3. Nacisk na planowanie: przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem projektu dostawca, który jest 1. w rankingu ofert, przygotowuje szczegółowy plan realizacji, uwzględniający KPI wraz z monitoringiem ryzyk. 

 

Korzyści z wdrożenia metodyki BVP:

 1. Skrócenie czasu procesów zakupowych (bez ograniczania ich konkurencyjności)
 2. Zmniejszenie kosztów transakcyjnych po stronie kupujących i dostawców
 3. Przyspieszenie realizacji projektów przez dostawców/wykonawców
 4. Zmniejszenie kosztów realizacji projektów
 5. Podniesienie jakości wykonanych prac
 6. Obniżenie liczby sporów prawnych między zamawiającymi a wykonawcami
 7. Konsekwentne podejście do zarządzania ryzykami projektowymi
 8. Pobudzenie innowacyjności ze strony dostawców

Więcej o BVP

Kontakt

  kontakt (@) profitia.pl
  + 48 22 350 90 91
  + 48 22 350 90 91
 Al. Niepodległości 58, Warszawa