Rekomendacje Komisji Europejskiej w kwestii zamówień publicznych

Komisja Europejska przygotowała rekomendacje dotyczące profesjonalizacji i zmiany praktyk dotyczących realizacji przetargów i zamówień publicznych: zarówno ich organizowania, jak i rozstrzygania.

Inicjatywa Komisji ma na celu osiągnięcie zrównoważonego i bardziej efektywnego przeprowadzania procedur zamówień publicznych przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technologii aby uprościć i przyspieszyć te procedury.

Inicjatywa opiera się na czterech podstawowych założeniach:

Zaleceniach w sprawie profesjonalizacji kupców publicznych - Komisja zaleca kroki, które państwa członkowskie powinny podjąć, aby zapewnić, że kupcy zajmujący się zamówieniami publicznymi posiadają odpowiednie umiejętności biznesowe, wiedzę techniczną i zrozumienie proceduralne niezbędne do przestrzegania dobrych praktyk zakupowych co przyczynia się do tego, że podatnicy otrzymują najlepsze towary i usługi. Komisja ułatwi wymianę dobrych praktyk i podejść innowacyjnych między państwami członkowskimi.

Dobrowolnej ocenie ex ante dużych projektów infrastrukturalnych - Komisja będzie służyć pomocą, odpowiadając zainteresowanym na konkretne pytania związane z projektami o szacowanej wartości przekraczającej 250 milionów euro, jeszcze przed rozpoczęciem projektu. W przypadku projektów o wysokim znaczeniu dla danego państwa członkowskiego lub o łącznej szacowanej wartości powyżej 500 milionów EUR właściwe organy mogą zwrócić się do Komisji o sprawdzenie kompletności planu zamówień w kontekście zgodności z prawodawstwem UE, dotyczącym zamówień publicznych, co znacznie zmniejszy niepewność oraz ryzyko opóźnień i niezgodności prawnych. Mechanizm ten jest dobrowolny, rady Komisji będą niewiążące, a informacje będą mieć charakter poufny.

Określeniu obszarów priorytetowych – państwa członkowskie zachęca się do opracowania strategicznego podejścia do swojej polityki dotyczącej zamówień publicznych, które powinno skupić się na sześciu priorytetach:

 1. większy udział innowacyjnych, ekologicznych i społecznych kryteriów wyboru w zamówieniach publicznych;
 2. profesjonalizacja kupców publicznych;
 3. poprawa dostępu sektora małych i średnich przedsiębiorstw do rynków zamówień publicznych w Unii Europejskiej i w krajach spoza Unii;
 4. zwiększenie przejrzystości, integralności i jakości danych dotyczących zamówień publicznych;
 5. digitalizacja procesów zamówień publicznych;
 6. większa współpraca wśród kupców publicznych w całej Unii Europejskiej.

Konsultacje dotyczące aktywizacji innowacji dzięki zamówieniom publicznym - Komisja rozpoczyna ukierunkowane konsultacje w celu zebrania opinii od zainteresowanych stron na temat sposobów aktywizacji innowacji dzięki zamówieniom publicznym towarów i usług. Zamówienia te mogą dotyczyć innowacyjnych rozwiązań, a także sposobów ich zakupu. Konsultacje będą trwać do 31 grudnia i będą źródłem przyszłych wytycznych dla władz, zajmujących się takimi kwestiami, jak określenie strategii, organizowanie wsparcia dla zamówień na innowacje czy korzystanie z innowacyjnych narzędzi zamówieniowych.

Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w pełnym wykorzystaniu możliwości zaproponowanych przez siebie zaleceń i liczy na budowę partnerstwa z władzami i zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy procedur zamówień publicznych we wszystkich krajach Unii.

Dla efektywnego zarządzania funduszami z budżetu państwa kluczowe są szkolenia i odpowiednie ukierunkowanie rozwoju osób zajmujących się przetargami i zamówieniami publicznymi w urzędach i spółkach Skarbu Państwa. W Unii Europejskiej w procedurach zamówień publicznych wydawane jest ok. 2 bln euro rocznie na produkty i usługi, dlatego ważne jest, aby wydatkowaniem tych funduszy zajmowali się odpowiednio przeszkoleni kupcy, którzy będą umieli osiągać postawione przed nimi cele.

Zaufali nam

 • logo ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 • logo TUI
 • logo Tauron
 • logo Szpital w Kościerzynie
 • logo PZU
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kontakt

  kontakt (@) profitia.pl
  + 48 22 350 90 91
  + 48 22 350 90 91
 Al. Niepodległości 58, Warszawa

Zapisz się na newsletter