fbpx

Łukasz Rozdeiczer - Główny Negocjator

Łukasz Rozdeiczer - Główny Negocjator

Adwokat, negocjator i mediator. Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu skomplikowanych transakcji i sporów, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji wielostronnych i tworzeniu wartości zarówno dla kupujących jak i dostawców. Brał udział w negocjacjach kontraktów o łącznej wartości ponad 50 mld $.

Adjunct Prof. Universytetu Georgetown, Wykładowca University of London, oraz studiów podyplomowych UW i SHG (Studia z Zakupów i Zarządzania).

Praktykował w CMS Cameron, McKenna, Clifford Chance, był konsultantem w Banku Światowym (IFC) i pracownikiem naukowym Program on Negotiation (Harvard) członek rad nadzorczych spółek. Absolwent m.in. Harvard Law School oraz WPiA UW.