W ramach współpracy proponujemy działania zmierzające do optymalizacji procesów zakupowychOferta firmy consultingowej Profitia

Strategia

Tworzymy strategie zakupowe wpisujące się w cele całego przedsiębiorstwa.

Narzędzia

Oceniamy możliwość uzyskania oszczędności w poszczególnych kategoriach zakupowych.

Procesy

Badamy istniejącą organizację zakupową oraz pomagamy w jej usprawnieniu.

Organizacja

Dokonujemy analizy procesów zakupowych.

Oszczędności

Oceniamy możliwość zastosowania bardziej efektywnych narzędzi zakupowych.

Od 10 lat wprowadzamy na polski rynek najlepsze praktyki zakupowe

Oferta

 • Strategia
 • Narzędzia
 • Procesy
 • Organizacja
 • Oszczędności

Jako że wywodzimy się z doradztwa strategicznego, posiadamy głęboką wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu strategii korporacyjnych, szczególnie w obszarze zakupów.

Oferujemy ustrukturyzowane podejście, przekładając cele firmy (np. poziom EBIT, pozycja na rynku) na wytyczne dotyczące procesu, organizacji oraz sourcingu.

Możemy również zapewnić ukierunkowane wsparcie w poszczególnych obszarach strategicznych poprzez:

 • Rozwój systemu zakupów KPI (cele w zależności od roli w organizacji, systemu motywacyjnego, zautomatyzowanych narzędzi śledzenia KPI)
 • Transformację zakupów

 

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Ocena obecnej strategii zakupowej
 • Ocena strategii korporacyjnej pod kątem celów strategicznych i wyzwań do realizacji dla obszaru Zakupów
 • Dekompozycja celów strategicznych przedsiębiorstwa (np. docelowy poziom EBIT, ROE, ROCE) i przełożenie na obszar / cele dla Zakupów
 • Budowa systemu kluczowych mierników efektywności (KPI) dla obszaru Zakupów, wypracowanie wartości docelowych i ścieżki dojścia
 • Wdrożenie systemu KPI w organizacji (warsztaty z tematyki zarządzania przez cele, budowa narzędzia informatycznego do śledzenia osiąganych wartości dla poszczególnych mierników, budowa systemu do raportowania i zarządzania miernikami dla kadry menedżerskiej
 • Budowa strategii zakupowej dla koncernów / holdingów zdecydowanych na wdrożenie zakupów centralnych
 • Szczegółowa strategia zakupowa na poziomie kategorii w ramach centralizacji zakupów – możliwość rozszerzenia o szacunek oszczędności, proponowane zmiany organizacyjne, procesowe i narzędziowe

 

Dwuetapowe podejście usprawniające wykorzystanie narzędzi i metod:

 • Ocena możliwości stopnia wykorzystania aktualnych narzędzi w procesie osiągania oszczędności
 • Szybka poprawa możliwości wykorzystania stosowanych narzędzi.

 

Posiadamy stosowne doświadczenie w zakresie analizy systemów zakupów w odniesieniu do ich atrakcyjności i efektywności.

Dysponujemy najlepszymi i gotowymi do użycia przykładami narzędzi i metod, takich jak drzewa zakupowe, RFI/RFP, analizy wydatków zakupowych i wiele innych.

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Wykorzystanie narzędzi e-procurement- eRFX oraz aukcji elektronicznych
 • Wykorzystanie Ms Excel w zakupach
 • Skuteczne prezentacje zakupowe
 • Opracowanie draftów/ formatów zapytania o informacje/ ofertowego/ o cenę
 • Wymagania dotyczące systemu IT wspierającego zakupy
 • Budowa oraz wdrożenie bazy dostawców
 • Ankieta satysfakcji dostawców
 • Analityczne wsparcie negocjacji
 • Audyt potencjalnych/ aktualnych dostawców

 

Oferujemy jako analizę stanu wyjściowego 2-etapową ocenę stosowanych narzędzi zakupowych:

 • Mapowanie kluczowych działań zakupowych – wskazanie kroków oraz uczestników
 • Wskazanie nieefektywności dla których proponowane są odpowiednie rozwiązania.

 

Pomiar czasu trwania kluczowych etapów procesu zakupów; utworzenie wewnętrznego benchmarku w celu pokazania obszarów i jednostek działających poniżej rynkowych standardów.

Procesy docelowe – wsparcie w koncepcji i wdrażaniu (również wcześniej nie istniejących) oraz kształtowanie organizacji zakupowych poprzez nowe procesy oraz procedury).

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Mapowanie procesów
 • Definicja docelowych procesów
 • Przygotowanie + wdrożenie aktualizacji/ nowej procedury zakupowej
 • Zapewnienie udziału zakupów w procesie budżetowania
 • Definicja + wdrożenie zakupowych procesów kontrolingowych
 • Pomiar kroków procesów zakupowych – definicja i wdrożenie wskaźników
 • Pomiar obciążenia kupców – ilość postępowań/ zapotrzebowań

 

W ramach wsparcia w tym obszarze najczęściej na początku badamy zastaną organizację zakupową wskazując główne przyczyny nieefektywności w oparciu o koncepcję Kupca Wiodącego/ menedżerów kategorii zakupowej.

Możemy wesprzeć Klienta w trudnym okresie przekształceń w organizacji przyjmując odpowiedzialność za działania operacyjne w ramach Czasowego Zarządzania Zakupami (Interim Management).

Szeroki zakres szkoleń i coachingu we wszystkich obszarach zakupowych.

Organizacja szytych na miarę programów szkoleniowych - Akademii Zakupowych CIPS 

 

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Ocena organizacji zakupowej
 • Identyfikacja jednostek zakupowych zaangażowanych w/ realizujących proces zakupowy
 • Ocena potencjału pracowników jednostki zakupowej
 • Definicja ścieżki kariery + wymagań + planu rozwoju/ szkoleń
 • Podział organizacji na funkcje operacyjne/ transakcyjne, strategiczne
 • Definicja docelowej struktury zakupowej/ podział kategorii
 • Definicja poziomów hierarchii zakupowej – kupiec, analityk, kupiec wiodący, dyrektor itp.
 • Wdrożenie funkcji Kupca Wiodącego/ menadżera kategorii zakupowej – definicja warsztatu + wskazanie najlepszych praktyk
 • Organizacja szytego na miarę programu rozwoju kompetencji zakupowych

 

Najczęściej proponujemy dwuetapowe podejście:

 • Identyfikacja, pomiar i priorytetyzacja oszczędności
 • Trwałe wdrożenie zidentyfikowanych możliwości optymalizacji wydatków w kluczowych kategoriach
 • Posiadamy szeroką bazę benchmarków branżowych, przykładów referencyjnych oraz kluczowych czynników sukcesu projektów optymalizacji wydatków zakupowych.

  Naszą przewagę jest wiedza na temat różnych sektorów gospodarki pozwalająca szybko zidentyfikować i zrealizować potencjał oszczędności.

   

WYZWANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:

 • Planowanie zakupów
 • Powiązanie celów firmy z zakupami – przełożenie na wynik, np. na zysk operacyjny (EBIT)
 • Kategoryzacja wydatków
 • Ocena potencjału oszczędności
 • Identyfikacja quick wins / kategorii do szybkiego wdrożenia
 • Wsparcie w sourcing wybranej kategorii
 • Wdrożenie programu sourcingowego (kilka kategorii poddawanych optymalizacji)
 • Przygotowanie negocjacji w wybranej kategorii
 • Udział w negocjacjach wybranej kategorii
 • Poszukiwanie alternatywnych dostawców
 • Optymalizacja zapisów umownych
 • Kalkulacja TCO
 • Definicja + wdrożenie SLAOpracowanie i wdrożenie alternatywnych strategii zakupowych – np. supplier fitness program/ supplier development strategy
 • Koncepcja i wdrożenie strategii Low Cost Country Sourcing
 • Organizacja + wdrożenie Grup Zakupowych
 • Centralizacja zakupów w Grupie Kapitałowej / wewnątrz organizacji

 

BVP bridge

Best Value Procurement

więcej 

 

purchase groups

Grupy zakupowe

więcej

efektywnosc energetyczna

Efektywność energetyczna

więcej

DDMRP

System DDMRP

więcej

Przypominamy, że do 30 09 2017r. wszystkie duże przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny!

Formy współpracy

 • Projekty doradcze

  Najczęstsza, standardowa forma współpracy, którą oferujemy. Prowadzone przez nas projekty zawsze realizowane są przez łączony zespół złożony z pracowników PROFITII i Klientów, z określonym zakresem czasowym i przedmiotowym, i oczywiście kończą się wymiernymi efektami dla Klientów.
 • Interim management (zarządzanie tymczasowe)

  Jest to specyficzny rodzaj współpracy. W określonych przypadkach nasi konsultanci mogą w ramach zarządzania tymczasowego przejąć częściowo odpowiedzialność za działalność operacyjną obszaru zakupów u Klienta. Taki model stosują np. firmy przekształcające przy pomocy konsultantów zakupy w profesjonalną organizację opartą na koncepcji Kupca Wiodącego. Ważną cechą takiego modelu współpracy jest jego przejściowość – zwykle do momentu powołania osoby na stałe zajmującej dane stanowisko.
 • Szkolenia

  Oferujemy szeroką bazę szkoleń ze wszystkich zagadnień zakupowych. Współpraca w ramach szkoleń obejmuje na ogół kilka dni dedykowanych warsztatów dla kupców z najbardziej przydatnych dla nich grup tematycznych (np. analizy zakupowe, budowa portfela dostawców, negocjacje) ustalonych z kadrą zarządzającą.
 • Coaching

  Dedykowane wsparcie zwykle dla menedżerów obszaru zakupowego. Może przyjąć formę jednorazowego kilkugodzinnego spotkania bądź serii spotkań w celu przekazania wiedzy nt. metodyki zakupów, najlepszych praktyk rynkowych i konkretnych menedżerskich wyzwań.
 • 1

Elastyczność wynagrodzenia

 • Model wynagrodzenia

  Naszą ambicją jest oferowanie Klientom profesjonalnych usług doradczych, dzięki którym w wymierny sposób będą mogli usprawnić działanie obszaru zakupowego w firmie. Chcemy też być wynagradzani za konkretne osiągnięte z Klientami rezultaty i chętnie współpracujemy w oparciu o elastyczne formy wynagrodzenia, takie jak „premia za zadowolenie” czy „premia za wynik„
 • Wynagrodzenie stałe

  Ustalony budżet projektu w oparciu o stałą dzienną stawkę za konsultantaZastosowanie: Koncepcyjne projekty mające na celu zmianę strategii lub zmianę operacyjną
 • Stałe + „premia za zadowolenie” (satisfaction fee)

  Stała stawka plus premia za zadowolenie Klienta z dostarczenia wyników projektu Zastosowanie: Koncepcyjne projekty i wdrożenia zmian w organizacji, procesach, narzędziach i metodach Klienta
 • Stałe + „premia za wynik” (success fee)

  Premia za ryzyko Stałe wynagrodzenie plus % uzyskanych oszczędności
 • 1

Zaufali nam

 • logo ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 • logo TUI
 • logo Tauron
 • logo Szpital w Kościerzynie
 • logo PZU
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kontakt

  kontakt (@) profitia.pl
  + 48 22 350 90 91
  + 48 22 350 90 91
 Al. Niepodległości 58, Warszawa

Zapisz się na newsletter